FIRIN TEKNOLOJİLERİ

Asos powerbox ekonomizer ile ısı geri kazanım sistemi

FIRIN TEKNOLOJİLERİ:
Kurutma, soğutma, kalsinasyon işlemleri ile geniş yelpazedeki ürünlere göre özel tasarım ve imalatımızla yanınızdayız.
Fırın Teknolojileri için Çözümlerimiz;
Döner Bantlı Kurutucular
Akışkan Yataklı Kurutucular
Rotary Kurutucular
Kalsinasyon Tesisi
Flash Dryer
Paddle Dryer
Sprey Dryer

Döner Bantlı Kurutucular: Döner Bantlı Kurutma; döküm, maden, demir çelik ürünlerinin kurutulması ve fiske edilmesi için tasarlanmıştır.
1. Giriş konveyor besleme
2. Isıtma kabinleri
3. Soğutma kabini
4. Konveyor sistemi
5. Çıkış konveyor sistemi
6. Baca sistemi
7. Otomasyon

Akışkanlaştırma işlemi; fan aracılığıyla basınçlandırılan havanın akışkanlaştırılacak katı parçacıklar arasından ürüne etki eden yerçekimi kuvvetine karşı yüksek hızla geçirilerek parçacıkların askıda tutulmasıdır. Askıda kalan üründe homojen bir yapı meydana gelir. Bu da kurutulmak istenen üründe maksimum verim sağlar.
Akışkan yataklı kurutucular granül ve Kristal maddeler için uygundur.

Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucuların Avantajları:
• Kurutulacak ürüne göre özel makina dizaynı
• Farklı yakıt tiplerine göre enerji kaynağı
• Aynı kurutmada farklı ürünlerin kurutulması
• Hızlı ve uniform ısı transferi
• Kısa kurutma süresi
• Diğer kurutmalara göre daha tasarruflu enerji tüketimi

Maden Kurutma Makinası; kömür, kum, bentonit, çimento, çakıl, pelet vb madenlerin kurutulması için tasarlanmış. Rotary tip kurutma makinalarıdır. İmalatı, kurutulmak istenilen ürüne göre boyu ve çapı ayarlanıp özel kanat dizaynı ile yapılmaktadır. İşletmelerin enerji kullanımlarına göre kömür, Doğalgaz veya LNG yakıtlı olarak üretilmektedir.
Sistemde bulunan nem kontrol ünitesi bacadaki havanın maksimum neme doymuş olarak atılacağı şekilde fanın devrini ayarlar.
Otomasyon ünitesi tüm sistemi takip etmenizi sağlar ve otomatikte veya manüel olarak kolaylıkla tüm sistem çalıştırılabilir.
Avantajlarımız
• Yüksek Su Uçurma Kapasitesi
• Nem Kontrolü ile Maksimum Verim
• Özel Kanat Dizaynı
• Yüksek Kaliteli Çelik Döküm Ringler ve Galeler
• GS60 Çelik Döküm Parçalı Tip Dişli Sistemi
• Ağır Hizmet Tipi Redüktör
• Özel Dizayn Fan ve Siklon Sistemi
Kalsinasyon tesisleri, kalsine edilecek madene göre tasarımı yapılmaktadır. Kalsine edilecek madenin laboratuvar testleri yapıldıktan sonra fırın, boy, çap ve çalışma sıcaklığı belirlenmektedir. Değişik enerji kaynaklarına göre tasarım yapılabilmektedir. Tesisler, enerji üretimi, fırın imalat, siklon ve filtreleme sistemi, otomasyon ve çelik konstrüksiyon işleri de dahil olarak anahtar teslim imal edilmektedir.
Flash kurutucular kendiliğinden düşük nem bileşenine sahip veya susuzlandırılmış kuru ürünler için en ekonomik sistemdir. “Pnömatik kurutucular” olarak da bilinen bu sistemler en az yeri kaplamalarıyla en kolay gaz süspansiyonunu yapar. Yalnızca tek bir çalıştırmada bir katıyı kurutmak için karıştırma, ısı transferi, yığın transferi sağlanmaktadır. Kurutucu içinde kalış süresi genellikle 3 saniyeden bile az olacak kadar kısadır. Beslemeler;
• Nemli, toz, granül ya da kristalize ürünler
• Santrifüjden, döner filtrelerden ve baskı filtrelerden tahliye edilen ıslak katılar
• Ufak partikül boyutundakiler
• Makul kurulukta, ufalanabilir, yapışkan özellik bulunmayan ürünler.

Avantajları
• Diğerlerine göre daha basit çalışma
• Daha az yer kaplama
• Genel olarak diğer kurutuculardan daha düşük sermaye yatırımı gerektirme
• Isıya duyarlı ya da kolayca oksitlenen besleme materyallerinin işlenmesi için mükemmel seçim
• Flash kurutma sisteminde ürün stoğu oldukça düşüktür
• Minimum kesinti süresi ile ürün sınıfı veya ürün değiştirme kolaylığı
• Flash kurutma prosesinin kontrolü oldukça basittir
• Kontrol sistemi operasyonel değişikliklere oldukça hızlı cevap vermektedir.
Paddle kurutucular; çamur sıvılarının, filtre çamurlarının, macunların, tozların ve granüllerin kurutulması ve ısıtılmasına uygun yüksek hızda endirekt paletli kurutucu/soğutuculardır. Bu, ünitenin silindirik duvarı tarafından spirallenirken ince malzeme tabakasına paletler boyunca gazın veya sıvının enjekte edilmesine olanak sağlayan patentli bir jet rotor tasarımına sahiptir. Çeşitli ısı kaynaklarının kullanımına göre tasarlanmıştır ve bir çok uygulaması mevcuttur. Oldukça hızlı ve etkilidir. Paddle kurutucular ayrıca serbest halde akabilen katılardan ıslak keklere ve çamurlara dönüştüren ısıya duyarlı materyallere işler.
Ürün beslemesi, bir positif yüksek basınç pompası ile nozul atomizere yapılır ve beslenen ürünün atomizasyonu ters akımlı kurutma havası içinde gerçekleşir.
Kurutma havası filtre edilir ve daha sonra istenen giriş sıcaklığına kadar bir gaz yakan ısıtıcıda ısıtılır, ve ısıtılan hava daha sonra kurutucunun üst kısmında yer alan hava dağıtma kanallarından verilir. Hava dağıtıcı kurutma odasında optimum koşulları sağlayabilmesi için ayarlanabilir vanalar ile donatılmıştır. Kurutma odasının alt kısmı konik şekildedir. Eğim açısı 50o. Bu sayede kurutma odasındaki ürünün kolay deşarjı sağlanır.
Kurutulan toz ve hava bir torbalı filtreye iletilir, burada toz kurutma havasından ayrılır.
Torbalı filtreler basınçlı hava ile sık sık temizlenir. Toz ise torbalı filtrenin altında yer alan bir rotary valf ile alınır ve temiz hava atmosfere verilir.
Torbalı filtreden gelen toz bir pnömatik soğutucuya verilir ve buradan soğuk hava ile soğutulmak üzere bir taşıma sistemine aktarılır. Toz ve hava bir siklona beslenir, ve son ürün toz siklonun altında yer alan bir rotary valfden alınır. Hava ise temizlenmek üzere torbalı filtreye iletilir. Tüm tesis, PLC ile donatılmış bir panelden kontrol edilmektedir.

Sistem içeriği;
Proses ekipmanı
Besleme ve atomizer sistemi
Ana hava sistemi
Kurutma odası sistemi
Torbalı filtre sistemi
Soğutma ve konveyör sistemi
Eksoz hava sistemi
Eksoz hava sistemi
Konstrüksiyon malzemesi
Enstrümantasyon ve kontrol
Elektrik Otomasyon