Akışkan Yataklı Kurutma Tesisi

Akışkanlaştırma işlemi; fan aracılığıyla basınçlandırılan havanın akışkanlaştırılacak katı parçacıklar arasından ürüne etki eden yerçekimi kuvvetine karşı yüksek hızla geçirilerek parçacıkların askıda tutulmasıdır. Askıda kalan üründe homojen bir yapı meydana gelir. Bu da kurutulmak istenen üründe maksimum verim sağlar. Akışkan yataklı kurutucular granül ve Kristal maddeler için uygundur.
Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucuların Avantajları:
1- Kurutulacak ürüne göre özel makina dizaynı
2- Farklı yakıt tiplerine göre enerji kaynağı
3- Aynı kurutmada farklı ürünlerin kurutulması
4- Hızlı ve uniform ısı transferi
5- Kısa kurutma süresi
6- Diğer kurutmalara göre daha tasarruflu enerji tüketimi