MADEN ENDÜSTRİSİ

Akıskan Yataklı Kurutma Tesisi

MADEN ENDÜSTRİSİ:
Firmamız; Bor, Alümina, Silis Kum, Feldspat, Kuvars, Kömür, Siyenit, Kaolin, Bentonit, Zeolit, Boksit, Kil, Kireçtaşı, Alçıtaşı, Silikat, Perlit gibi madenler için kurutma teknolojileri üretmektedir.
Maden Endüstrisi için Çözümlerimiz;
Rotary Kurutucular
Akışkan Yataklı Kurutucular
Kalsinasyon Tesisi

Maden Kurutma Makinası; kömür, kum, bentonit, çimento, çakıl, pelet vb madenlerin kurutulması için tasarlanmış. Rotary tip kurutma makinalarıdır. İmalatı, kurutulmak istenilen ürüne göre boyu ve çapı ayarlanıp özel kanat dizaynı ile yapılmaktadır.
İşletmelerin enerji kullanımlarına göre kömür, Doğalgaz veya LNG yakıtlı olarak üretilmektedir.
Sistemde bulunan nem kontrol ünitesi bacadaki havanın maksimum neme doymuş olarak atılacağı şekilde fanın devrini ayarlar.
Otomasyon ünitesi tüm sistemi takip etmenizi sağlar ve otomatikte veya manüel olarak kolaylıkla tüm sistem çalıştırılabilir.
Avantajlarımız
• Yüksek Su Uçurma Kapasitesi
• Nem Kontrolü ile Maksimum Verim
• Özel Kanat Dizaynı
• Yüksek Kaliteli Çelik Döküm Ringler ve Galeler
• GS60 Çelik Döküm Parçalı Tip Dişli Sistemi
• Ağır Hizmet Tipi Redüktör
• Özel Dizayn Fan ve Siklon Sistemi


Akışkanlaştırma işlemi; fan aracılığıyla basınçlandırılan havanın akışkanlaştırılacak katı parçacıklar arasından ürüne etki eden yerçekimi kuvvetine karşı yüksek hızla geçirilerek parçacıkların askıda tutulmasıdır. Askıda kalan üründe homojen bir yapı meydana gelir. Bu da kurutulmak istenen üründe maksimum verim sağlar.
Akışkan yataklı kurutucular granül ve Kristal maddeler için uygundur
Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucuların Avantajları:
• Kurutulacak ürüne göre özel makina dizaynı
• Farklı yakıt tiplerine göre enerji kaynağı
• Aynı kurutmada farklı ürünlerin kurutulması
• Hızlı ve uniform ısı transferi
• Kısa kurutma süresi
• Diğer kurutmalara göre daha tasarruflu enerji tüketimi

Kalsinasyon tesisleri, kalsine edilecek madene göre tasarımı yapılmaktadır. Kalsine edilecek madenin laboratuvar testleri yapıldıktan sonra fırın, boy, çap ve çalışma sıcaklığı belirlenmektedir. Değişik enerji kaynaklarına göre tasarım yapılabilmektedir. Tesisler, enerji üretimi, fırın imalat, siklon ve filtreleme sistemi, otomasyon ve çelik konstrüksiyon işleri de dahil olarak anahtar teslim imal edilmektedir.